Skip to content

About Faculty arrow Science and Application arrow Events arrow Градење мрежи за подобрување на можности на младите
Градење мрежи за подобрување на можности на младите | Print |
There is no translation available at this moment

Почитувани,

COST акцијата CA18213 „Рурална мрежа на млади од категоријата NEET (неактивни млади лица): Моделирање на ризиците кои го условуваат социјалното исклучување на NEET во руралните средини“, Ве поканува да учествувате на Националниот настан на тема "Градење мрежи за подобрување на можности на младите во руралните средини ", организиран од Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје (ФЗНХ), Универзитет „Св. Кирил и Методиј “во Скопје.

Целта на настанот е учесниците да се запознаат со можностите и предизвиците на COST акциите во Западен Балкан, како и да се прикажат успешните примери на COST, реализирани на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје, со фокус на резултатите од тековната акција COST 18213. Овој настан го гледаме како можност за воспоставување на мрежа во која релевантните чинители ќе бидат во можност да придонесат во решавањето на проблемите и потребите со кои оваа важна категоријата на млади лица во руралните средини се соочува.

Настанот е организиран во хибридна форма, со можност да учествувате со физичко присуство на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје (амфитеатар 40 ) или online преку линк што ќе го добиете по регистрацијата.

Доколку сте заинтересирани да земете учество на овој настан, Ве молиме да се регистрирате на следниот ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЈА.

За секоја дополнителна информација, можете да не исконтактирате на следниве e-mail адреси: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it и This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .


slikanastan81020221.png

 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations

Poll

What do you think about this page?
 

qrcode_for_alumni2024.png

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ