Skip to content

About Faculty arrow Students arrow News arrow Денови на кариера 12.12.2023
Денови на кариера 12.12.2023 | Print |
There is no translation available at this moment
Почитувани студенти,

Во рамки на Деновите на кариера во чест на 76 години постоење на ФЗНХ, Ве покануваме да земете активно учество на 12.12.2023 (вторник) од 10-13 часот бо просторија 25.

ПОДГОТВИ СЕ – ВРАБОТИ СЕ
  • Паметнo барање на работа: практични вештини и увиди - пишување CV / креирање на профил на LinkedIn / разбирање на огласите за работа / однесување на интервју - предавач од Manpower South East Europe Разговор со регрутери - Регрутери од Manpower SEE Macedonia
  • Интерактивна вежба за препознавање на нашите сили и можностите за развој
Проф. д-р Ана Котевска
 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations

Poll

What do you think about this page?
 

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ