Skip to content

About Faculty arrow Students arrow News arrow ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС УЧЕБНА 2022/2023
ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС УЧЕБНА 2022/2023 | Print |
There is no translation available at this moment
СООПШТЕНИЕ
ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС УЧЕБНА 2022/2023  

Се известуваат сите студенти кои се запишани на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје во прва година во академската 2022/2023 година дека ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС ќе се одржи на 03.10.2022 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот во амфитеатар 40 .
На студентите ќе им се обрати Деканот на Факултетот, Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ во присутство на вработените на ФЗНХ.          

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ  
 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations
We have 1 guest online

Poll

What do you think about this page?
 

qrcode_for_alumni2024.png

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ