Skip to content

About Faculty arrow Studies arrow Doctoral Studies arrow Doctors topics arrow Одбрана на докторска дисертација-Сања Стојоска
Одбрана на докторска дисертација-Сања Стојоска | Print |
There is no translation available at this moment

 
СООПШТЕНИЕ

На 05.07.2023 година (среда), со почеток во 11 часот во амфитеатар бр. 40 на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје,
кандидатката м-р Сања Стојоска ќе го брани докторскиот труд со наслов:

„Влијание на внатрешни и надворешни фактори врз воведувањето на е - бизнис и е - маркетинг во агробизнисот",
под менторство на проф. д-р  Марина Нацка.

Од Деканатот
 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations

Poll

What do you think about this page?
 

qrcode_for_alumni2024.png

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ