Skip to content

About Faculty arrow Science and Application arrow Events arrow Ноемвриски донаторскиот фестивал 30.11.2020 во 12 часот
Ноемвриски донаторскиот фестивал 30.11.2020 во 12 часот | Print |
There is no translation available at this moment
Почитувани,

Ни претставува огромна чест и задоволство, во име на Факултетското студентско собрание на Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје во состав на  Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, да ви го преставиме донаторскиот настан "November Fest" што ќе се одржи на 30 ноември 2020 (понеделник) online и , организиран од страна Универзитетското студентско собрание на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" и Факултетското студентско собрание на Факултетот за земјоделски науки и храна, со голема поддршка од Деканатот на ФЗНХ. Целта на оваа манифестација е: Со донаторскиот настан, преку достава, може да дегустирате дел од преработките и пијалаците кој беа изработени со  голема љубов и труд од страна на студентите, со тоа и  да донирате средства кои ќе бидат наменети zа опремување на лабораторија За анализа на преработки од овошје и зеленчук за потребите на студентите, кој ќе ги подобруваат практичните знаења и ќе  развиваат поголеми вештини во оваа област. Се надеваме дека Вие, како партнери и пријатели на Факултетот за земјоделски науки и храна, позитивно ќе одговорите на оваа покана и ќе придонесете за остварување на оваа иницијатива.

1.jpg
2.jpg

3.jpg
 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations
We have 1 guest online

Poll

What do you think about this page?
 

qrcode_for_alumni2024.png

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ