Skip to content

About Faculty arrow Students arrow News arrow Избори на претседател и членови на ФСС 2022/23
Избори на претседател и членови на ФСС 2022/23 | Print |
There is no translation available at this moment
Се известуваат сите активни студенти на ФЗНХ - запишан зимски семестар академска 2022/2023 дека согласно објавените Избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание - ФСС на Фзнх, имате право да гласате и бидете гласани (по извршена кандидатура) на 9.2.2023 година.

За таа цел, проверете ги своите податоци на објавената листа на студенти на Огласната табла на влезот на Факултетот.
До колку имате забелешка или не можете да се пронајдете на списокот, слободно обратете се до Одделението за студентски прашања или преку ФСС, заклучно со 30.1.2023 година.

Подетални инфромации на следниот линк
 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations
We have 2 guests online

Poll

What do you think about this page?
 

qrcode_for_alumni2024.png

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ