Skip to content

About Faculty arrow Studies arrow Doctoral Studies arrow Doctors topics
Doctors topics
Докторски теми - Одлуки на ННС | Print |
There is no translation available at this moment
Преглед на прифатени теми за изработка на докторски труд на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје од Наставно-научниот совет на ФЗНХ

 
М-р Сања Стојоска | Print |
There is no translation available at this moment

Преглед на прифатени теми за изработка на докторски труд на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје од Наставно-научниот совет на ФЗНХ, 9.12.2022 година.

pdf Докторски теми 09.12.2022

 
Одбрана на докторска дисертација-Сами Криезиу | Print |
There is no translation available at this moment
СООПШТЕНИЕ

  На 18.05.2021 година (вторник), м-р Сами Криезиу, ќе ја брани својата докторска дисертација под наслов:  
Производни и технолошки карактеристики на некои клонови од трпезните сорти винова лоза мускат италија, кардинал и афус али"  
Јавната одбрана ќе се одржи на Факултетот за земјоделски науки и храна  во Скопје, во амфитеатар бр. 40 со почеток во  12.00 часот                                                                      

ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ                    
 
Докторска дисертација од м-р Сами Криезиу | Print |
There is no translation available at this moment
Производни и технолошки карактеристики на некои клонови од трпезните сорти винова лоза мускат италија, кардинал и афус али 
Doctors topics | Print |
Doctors topics...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Results 10 - 18 of 20

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations
We have 1 guest online

Poll

What do you think about this page?
 

qrcode_for_alumni2024.png

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ