Univerzitet Sv Kiril i Metodij vo SkopjeFaculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje
University Ss Cyril and Methodius in Skopje
Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje

Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences

ISSN: 2545-4315

Home | About| Indexed in | Editorial Staff | Paper Submission| Links | History | Contact
VOL 64_2014 
 VOL64
JOURNAL vol 64 2014.pdf

СОДРЖИНА

Јана Павлова, Мирјана Крстева Апостолов, Мери Жаја
ВЛИЈАНИЕ НА ПРОИЗВОДНАТА СЕРИЈА ВРЗ ПРОЦЕНТОТ НА ПРИФАТЕНИ ЛАРВИ И ПРИНОСОТ НА МАТИЧЕН МЛЕЧ
92-96


Наташа Петровска, Билјана Петровска, Благица Трајаноска, Бојан Стамадџиовски, Мартин Камчески, Елена Бунтевска
ВЛИЈАНИЕТО НА МАРКЕТИНГОТ ВО ДАВАЊЕТО НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ УСЛУГИ,
97-102


Благоја Долгоски, Мартин Стојаноски,
ТРОДИМЕНЗИОНАЛЕН МОДЕЛ НА РАЗВОЈОТ НА ПЧЕЛНО СЕМЕЈСТВО ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА, 103-108

Елена Бунтевска, Благица Трајаноска, Мартин Камчески, Бојан Стамадџиовски
ТРЕТМАН НА EHRLICHIA CANIS КАЈ КУЧЕ ОД РАСАТА ГЕРМАНСКИ ОВЧАР,
109-114

Фросина Трајановска
ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА, 115-120


Марина Николовска, Фросина Арсовска
ОЦЕНА НА ПЕРЗИСТЕНЦИЈА НА ЛАКТАЦИЈА КАЈ МЛЕЧНИ КРАВИ, 121-125

VOL 63HOMEUPVOL 65