Univerzitet Sv Kiril i Metodij vo SkopjeFaculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje
University Ss Cyril and Methodius in Skopje
Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje

Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences

ISSN: 2545-4315

Home | About| Indexed in | Editorial Staff | Paper Submission| Links | History | Contact
VOL 62_2014 
 VOL62
JOURNAL vol 62 2014.pdf
  

 СОДРЖИНА

Биљана Петановска – Илиевска, Владимир Арсов, Ленче Велкоска - Марковска, Мирјана С. Јанкуловска
МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БЕНЗОАТИ И СОРБАТИ ВО ХРАНА
1-12


Велкоска - Марковска Ленче, Петановска - Илиевска Биљана
ПРИМЕНА НА РЕВЕРЗНО-ФАЗНА ВИСОКОЕФИКАСНА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЈА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АКТИВНИТЕ КОМПОНЕНТИ ВО ПРЕПАРАТОТ INTER OF
13-21


Тања Силјановска, Мирјана С. Јанкуловска, Ленче Велкоска – Марковска, Биљана Петановска – Илиевска
ВЛИЈАНИЕ НА АМБАЛАЖНИОТ МАТЕРИЈАЛ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ И БЕЗБЕДНОСТА НА ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ
23-28


Даниела Димовска, Мирјана С. Јанкуловска, Ленче Велкоска – Марковска, Биљана Петановска – Илиевска
ВЛИЈАНИЕ НА АМБАЛАЖАТА ВРЗ РОКОТ НА ТРАЕЊЕ НА ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ
29-37


Биљана Петановска – Илиевска, Горан Јанев, Ленче Велкоска - Марковска, Мирјана С. Јанкуловска
МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АСПАРТАМ ВО ХРАНА
39-44

VOL 61HOMEUPVOL 63