fznh_pokana-izlozba_na_avtohtoni_seminja__.png
prvcas2018v3.png

elektronski-upisi-1-strana_small.jpgelektronski-upisi-strana-2_small.jpg
 

ВИДЕО: Пример упатство за пополнување на online пријава за запишување на прв циклус-додипломски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 2018/2019 година.
НАПОМЕНА: Иако на видео записот е прикажана постапката за упис на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, таа е иста за сите факултети на УКИМ, со тоа што најпрво се избира соодветниот факултет.


pdf НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 2018/2019 - ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ 1.22 Mb

pdf ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ОД ПРВ ЦИКЛУС - ЗЕГИН 127.78 Kb

pdf ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ОД ПРВ ЦИКЛУС - Д.Т.П.У. 5 ЛЕТЕРС ДОО РЕСЕН 80.53 KbКОНКУРС ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 2018/19 учебна година

ИЗВАДОК ОД КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на сите студиски програми на Факултетот за земјоделски науки и храна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/19 година


СООПШТЕНИЕ ЗА НОВИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ЌЕ КОНКУРИРААТ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС-МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ (8 јануари - 22 февруари 2019) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА (ФЗНХ) ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ  

pdf Извадок Конкурс 2 циклус-магистерски студии - втор уписен рок, ФЗНХ, 2018-2019

pdf Слободни места за II Циклус - магистерски студии, ФЗНХ, 2018-2019 453.23 Kb

pdf Извадок Конкурс 2 циклус-магистерски, ФЗНХ 9.8.2018 141.28 Kb

pdf ОГЛАС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОР ЦИЛКУС СТУДИИ - ОКТА 432.19 Kb

pdf ПРИЈАВА ЗА СТИПЕНДИИ - ОКТА 392.31 Kb
70 Година Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 1947-2017.pdf
png 70 Година Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 1947-2017.pdfИНТЕРВЈУ СО ДЕКАН ПРОФ. Д-Р ВЈЕКОСЛАВ ТАНАСКОВИЌ

ПОГЛЕДНЕТЕ...
ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ:


ИСПИТНА СЕСИЈА МАЈ/ЈУНИ 2018 ПРВ ЦИКЛУС
ИСПИТНА СЕСИЈА МАЈ/ЈУНИ 2018 ВТОР ЦИКЛУСОТВОРЕН ДЕН НА УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ во Скопје


 

upisi2018web.jpg
priznanie2016.jpg