Интерен конкурс за доделување 5 (пет) стипендии на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопјеpdf Конкурс - I Циклус студии 2019-2020 - Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
pdf Соопштение за сите матуранти 2019

pdf ИЗВАДОК ОД КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2019/2020 година


elektronski-upisi-1-strana_small.jpgelektronski-upisi-strana-2_small.jpg
 

ВИДЕО: Пример упатство за пополнување на online пријава за запишување на прв циклус-додипломски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 2019/2020 година.
НАПОМЕНА: Иако на видео записот е прикажана постапката за упис на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, таа е иста за сите факултети на УКИМ, со тоа што најпрво се избира соодветниот факултет.


pdf НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 2018/2019 - ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ 1.22 Mb
 

upisi2018web.jpg priznanie2016.jpg