pdf ИНСТИТУТИ НА ФЗНХ...

ИНСТИТУТ ЗА ОВОШТАРСТВО, ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

Институтот за овоштарство, лозарство и винарство се состои од две катедри: Катедра за овоштарство и Катедра за лозарство и винарство. Во него учествуваат 10 вработени, од кои 8 се вклучени во наставно-научните и истражувачките активности, а две лица се вработени како лаборанти. Наставно-научната и апликативната дејност на овој институт се фокусира на проучување на овошните видови и виновата лоза, системите на одгледување на истите, примената на агротехнички и ампелотехнички мерки, како и технологијата на преработка и добивање на вино и јаки алкохолни пијалоци. Апликативната дејност на Институтот се состои во контрола на овошен и лозов посадочен материјал, контрола и испитување на
квалитет на грозје и вино и сл.
Институто е вклучен во меѓународни и домашни проектни активности.

КАТЕДРИ:

  • Катедра за овоштарство,
  • Катедра за лозарство и винарство.


СТУДИСКИ ПРОГРАМИ
Додипломски студии (8 семестри)
Овоштарство, лозарство и винарство
Студентите запишани на оваа студиска програма се здобиваат со знаења од областа на овоштарството, лозарството, како и организирање, управување и контрола на процесот на производство. Исто така, во оваа програма вклучено е и изучување на технологијата на производство на вино и производи од грозје. Покрај теоретскиот дел, значаен дел од процесот на студирање се заснова врз практични активности во областите на овоштарство, лозарство и производство на вино.

Втор циклус студии (2 и 4 семестри)
Овоштарство
Лозарско производство
Винарско производство
Производство на алкохолни пијалаци

Докторски студии (6 семестри): Растителна биотехнологија 

Катедра за лозарство и винарство

Катедра за овоштарство

Лаборанти
  • Даниела БУРСАЌ ДАСКАЛОВСКА, Лаборант; Област: Лозарство и винарство; Е-пошта: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете