Драги Димитриевски
dragi_dimitrievski.gif
 Име
 Драги
 Презиме  Димитриевски
 Титула  Доктор
 Научно звање
 Редовен професор
 Институт
 Институт за агроекономика
 Катедра  Катедра за аграрна политика
 Телефон  +389 2 3255100  лок. 287
 Факс  +389 2 3134 310
 Е-пошта   Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете ;
  Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
 CV  doc Dragi Dimitrievski


Последни публикации
  • Building Capacity for Macedonian Policy Formulation and Economic Analysis Related to The Agricultural Sector  
 

Област на стручност
 АгроекономијаИНФО ЗА СТУДЕНТИ

Превземи предавања - Развој на хумани ресурси

Предавањата од претходните години за предметите се на следниот линк...

 


Превземи предавања - Аграрна политика 2020


Превземи предавања - Развој на хумани ресурси

pdf 0_Вовед во хумани ресурси 2019

pdf 1_Планирање на хуманите ресурси 2019

pdf 2_Вработување на хуманите ресурси 2019

pdf 3 Селективни методи 2019

pdf 4. Развој на хуманите ресурси и индивидуите во организациите 2019

pdf 5. Процеси на учење 2019

pdf 6. Мотивација 2019

pdf 7. Изградба на ефикасни тимови 2019

Превземи - за Втор колоквиум по предмет Развој на хумани ресурси

pdf За втор колоквум - Развој на хумани ресурси

Превземи предавања

pdf 2_Скрипта 560.62 Kb

pdf Закон за земјоделство и рурален развој 508.57 Kb

pdf 4._ekon_na_blag-nov2018 423.22 Kb 

pdf 5.1. Водење на Аг.Политика.pdf 467.13 Kb

pdf 5.2. Монит. и Евалуац на Аг.Пол.pdf 696.17 Kb

pdf 6. Аграрна политика-РМ.pdf 338.62 Kb

pdf eu_cap 2.60 Mb

pdf Рекапитулација - 2.pdf 997.05 Kb

 

Предмет: Развој на хумани ресурси
pdf Вовед во хумани ресурси 763.58 Kb
pdf Планирање на хумани ресурси 991.51 Kb
pdf Вработување на хуманите ресурси 1.59 Mb
pdf Селективни методи 816.98 Kb
pdf Развој на хуманите ресурси и индивидуите во организациите 1.45 Mb
pdf Процеси на учење 1.61 Mb
pdf Мотивација 1.07 Mb
pdf Изградба на ефикасни тимови 1.33 Mb
pdf Хумани ресурси 896.29 KbПревземи предавања од претходни години

Предмет: Аграрна политика- стари предавања

Превземи предавања - Аграрна политика 2019 - АП2019

pdf АП-2019-1. Вовед

pdf АП-2019-2. Историски развој

pdf АП-2019-3. Меѓународна трговија

pdf АП-2019 3. Меѓународна трговија

pdf АП-2019_4._Владини политики за ограничување

pdf АП-2019_5._Либерализација-ГАТТ, СТО

pdf АП-2019 6. Носители, цели и мерки на АП

pdf АП-2019 7. Мерки на АП

pdf АП-2019 8. АП на РМ

pdf АП-2019 9.Буџет, мерки и инструменти

pdf АП-2019 10. ЗПП на ЕУ и прилагодување

pdf Аgriculture_en

pdf Budget-may2018-modernising-cap_en

pdf Prezentacija_30042019

pdf АГРАРНА ПОЛИТИКА - ВОВЕД 688.18 Kb
pdf АГРАРНА ПОЛИТИКА - ВОВЕД ВО ТЕОРИЈА 1.02 Mb
pdf АГРАРНА ПОЛИТИКА - ЕКОНОМИЈА НА БЛАГОСОСТОЈБА 596.32 Kb
pdf АГРАРНА ПОЛИТИКА - ТРГОВИЈА-ОГРАНИЧУВАЊА 424.29 Kb
pdf ЦЕЛИ НА АГРАРНА ПОЛИТИКА 1.44 Mb