ИНСТИТУТ ЗА ХРАНА

Институтот за храна е формиран во 2010 година го сочинуваат две катедри. Институт за храна активно учествува во вршењето на теоретската и практичната едукација на студентите, реализација на дипломски и магистерски тези и докторски дисертации, изработка на голем број научни и апликативни истражувања, програми за мониторинг, национални и меѓународни проекти, професионални курсеви, работилници и студиски посети во странство. Постигнатите резултати се презентирани на многу настани со научен, стручен и апликативен карактер со меѓународно учество како и во референтни списанија со фактор на влијание.

  • Катедра за квалитет и безбедност на храна
  • Катедра за преработка на овошје и зеленчук

pdf БРОШУРА-ИНСТИТУТ ЗА ХРАНА 451.21 Kb

hrana_isnt.png

ИНСТИТУТ ЗА ХРАНА

Раководител: Проф. д-р Силвана Мaнасиевска-Симиќ

Катедра за квалитет и безбедност на храна

 

Катедра за преработка на овошје и зеленчук

Лаборанти
  • Марија Ѓоргоска, Виш лаборант, Област: Квалитет и безбедност на храна, Е-пошта: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете