ИНСТИТУТ ЗА ХРАНА

Раководител: Проф. д-р Силвана Мaнасиевска-Симиќ

Катедра за квалитет и безбедност на храна

  • д-р Билјана Петановска - Илиевска
  • д-р Елизабета Мисковска
  • д-р Силвана Манасиевиќ - Симиќ
  • д-р Ленче Велковска - Марковска
  • д-р Мирјана С. Јанкуловска
  • Виш лаб. Марија Ѓоргоска

 

Катедра за преработка на овошје и зеленчук

  • д-р Љубица Каракашова
  • д-р Фросина Бабановска-Миленковска