Документи за аплицирање на меѓународни проекти
Документи за аплицирање на меѓународни проекти

doc [1] Податоци до УКИМ за аплицирање на меѓународни проекти

doc [2] Information about an international project application for UKIM

doc [3] Изјава во фаза на аплицирање