ЦЕНТАРОТ ЗА КАРИЕРА НА УКИМ
Во чест на 10-те години од работата на ЦЕНТАРОТ ЗА КАРИЕРА НА ФЗНХ, во состав на ЦЕНТАРОТ ЗА КАРИЕРА НА УКИМ, Ве покануваме на свечен настан кој ќе се одржи на 25 март, 2024 година (понеделник), во амфитеатар бр. 40 на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје, во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје.

centar_za_kariera.png

Ќе ни претставува особено задоволство заедно да го одбележиме периодот 2014-2024, во кој Центарот за кариера при ФЗНХ направи исчекор во соработката со студентите отворајќи им можности за личен и професионален развој, го приближи земјоделството до сите генерации, промовирајќи ја струката и своите студенти како важен сегмент за одржливост на целокупното општество.  

Како дел од овој настан ќе имате можност да се запознаете со д-р Лулзим Адили - фасилитатор, тренер, консултант за лидерство и говорнички тренер. Препознатлив по креирање на интерактивни средини за учење, поттикнување на учество и индивидуален придонес, човек кој ќе ве поттикне да се спознаете себе си и вашите можности со цел донесивање најдобри одлуки!!!

Агенда 25 март, 2024 година


АMФИТЕАТАР 40 time.png
predavac.png
 Официјално отворање на настанот 11:00 - 11:10 Проф. д-р  Вјекослав Танасковиќ - декан на ФЗНХ
 10 години Центар за кариера на ФЗНХ 11:10 - 11:30 Проф. д-р Ромина Кабранова - раководител на ЦК на ФЗНХ
 Внатрешни стресови и нивно надминување 11:30 - 12.00 Д-р Лулзим Адили
 Кратка пауза 12:00 - 12:15  
 Јавен говор со кредибилитет и говор на телото 12:15 - 13:00 Д-р Лулзим Адили
 BASETM Интерперсонална комуникација 13:00 - 13:45 Д-р Лулзим Адили
 Дискусија & затворање на настанот 13:45 - 14:00  
  

  Romina Kabranova PhD  Vice Dean for Teaching Faculty of Agricultural Sciences and Food -Skopje Macedonia  www.fznh.ukim.edu.mk