Распоред на часови 2020/21 летен сем.
Распоред на часови 2020/21 летен семестар

pdf Распоред на часови 2020/21 летен семестар

pdf IV Година - Распоред на часови прв час со физичко присуство по студиски насоки 15.02.2021 година

pdf III Година-Распоред на часови со физичко присуствоi_16.2.2021
СЕ ИЗВЕСТУВАААТ СИТЕ СТУДЕНТИ ОД I, II, III и IV ГОДИНА ДЕКА НАСТАВАТА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2020/2021 година ЌЕ ЗАПОЧНЕ ОД 15.2.2021 година (понеделник) СО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРВИОТ ЧАС СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА ФЗНХ.

РАСПОРЕДОТ НА ЧАСОВИТЕ ЗА СЕКОЈА СТУДИСКА ПРОГРАМА И ГОДИНА НА СТУДИРАЊЕ Е ОБЈАВЕН НA www.fznh.ukim.edu.mk

ПРВИОТ ЧАС со ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРОСТОРОТ НА ФЗНХ,  И ТОА СО СЛЕДНИОТ РАСПОРЕД:

15.2.2021 (ПОНЕДЕЛНИК)- НАСТАВА ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ОД IV год.       
16 2. 2021  (ВТОРНИК) - НАСТАВА ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ОД III год.
17.2.2021 (СРЕДА) - НАСТАВА ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ОД II год.
18.2.2021 (ЧЕТВРТОК) - НАСТАВА ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ОД I год.

Предметните наставници ќе ги информираат студентите за начинот на изведување на наставата во продолжение на семестарот, почнувајќи од 22.2.2021 год., а согласно официјалниот Распоред на часови за летниот семестар во учебната 2020/2021 (Огласна табла на ФЗНХ / www.fznh.ukim.edu.mk).