Драган Ѓошевски
dragan_gjosevski.gif
 Име
  Драган
 Презиме   Ѓошевски
 Титула   Доктор
 Научно звање
  Редовен Професор
 Институт   Институт за агроекономика
 Катедра
  Катедра за рурален развој
 Телефон   +389 2 3255100 лок.371
 Факс   +389 2 3134 310
 Е-пошта   Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
 CV  doc Dragan Gjosevski Последни публикации
  • Методолошки постапки при изработка на инвестициска програма за апликација за IPARD. Зборник на трудови: Успешно искористување на фондовите IPARD. Македонски центар за меѓународна соработка.
  • Прирачник за изработка на извештај за проверка на инвестициските програми - проекти. Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје.


Област на стручност
Агроекономика
ИНФО ЗА СТУДЕНТИ

Испитни рокови

Термини за испити (Скопје): Трета испитна сесија 2012 год.
Предмет  Прв термин  Втор термин 
 Статистика
 30. 8. 2013  13. 9. 2013
 Математичко-статистички методи  30. 8. 2013  13. 9. 2013
 Финансиски менаџмент во земјоделството
 30. 8. 2013  13. 9. 2013
 Менаџмент во лозароовоштарско п-во  30. 8. 2013  13. 9. 2013
 Организација на лозароовоштарско п-во  30. 8. 2013  13. 9. 2013
 Менаџмент во растително п-во  30. 8. 2013  13. 9. 2013

Термини за испити (Прилеп): Трета испитна сесија 2012 год.
Предмет   Термин
 Статистика  10. 9. 2013

Термини за испити (Струмица): Трета испитна сесија 2012 год.
Предмет Термин 
 Статистика  12. 9. 2013

Резултати од испити и тестови