Уписи II Циклус 2020/21


Уписи II Циклус 2020/21

pdf Извадок од конкурс за втор циклус студии 2020/21 учебна година


УПИСИ 2019/20 УЧЕБНА ГОДИНА
pdf СООПШТЕНИЕ ЗА II ЦИКЛУС МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНАСООПШТЕНИЕ

Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, на 241. седница, одржана на 17.9.2019 година донесе Одлука за изменување на Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 2019/2020 година.


ПРОМЕНА НА ТЕРМИНИ ЗА РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ

  Прв рок
Втор рок*
Пријавување на кандидатите 10 септември - 25 октомври 2019 08 јануари - 2 март 2020
Запишување на кандидатите 28-30 октомври 2019 3 - 5 март 2020

ОД  ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ


На линкот е објавен интегралниот текст