Skip to content

За Факултетот arrow ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВ. arrow Катедра за здравје и благосостојба на животните
Катедра за здравје и благосостојба на животните | Испечати |
Институт за анимална биотехнологија
Катедра за здравје и благосостојба на животните

Раководител:
Проф. д-р Методија Трајчев

Членови на катедрата:
Доц. д-р Сњежана Тројачанец (ин мемориам)
Доц. д-р Димитар Наков, 
лаб. Сашка Чижбановска - Салтамарска

ИНФО ЗА СТУДЕНТИ

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ РЕДОВНО ПОСЕТУВАЛЕ НАСТАВА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА А НЕМААТ ЗЕМЕНО ПОТПИС ЗА РЕДОВНОСТ ВО НАСТАВАТА ДЕКА МОЖЕ ДА ДОЈДАТ ВО ПОНЕДЕЛНИК 18 ЈУНИ ВО КАБИНЕТОТОТ НА ПРОФ. Д-Р МЕТОДИЈА ТРАЈЧЕВ ВО ТЕРМИН ОД 08 - 10 ЧАСОТ.

РЕЗУЛТАТИ
Резултатите од одржаните испити кај Проф. Д-р Методија Трајчев  одржан нa 22/05/2018 година може да се видат тука
  web_rezultati_ispitna_sesija_6_juni_2018Се известуваат студентите кои се вратени дополнително на завршен испит дека терминот за одржување на истиот е петок 15 септември 2017 година во 9:00 часот во кабинетот на Проф. Д-р Методија Трајчев.

ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

Предмети и презентации од предавањата


1. Зоохигиена, предавања види тука 
2. Здравствена заштита на животните, предавања види тука zdravstvena_zastita_na_zivotnite, дел од материјалот за I колоквиум - општ дел види тука zdravstvena_zastita_na_zivotnite_opst_del_i и тука zdravstvena_zastita_na_zivotnite_opst_del
3. Хигиена и санитација во производството на храна, предавања види тука higiena_i_sanitacija_vo_proizvodstvoto_na_hrana,
презентација за дезинсекција и дератизација види тука
дополнителен материјал за Дезинфекција, Дезинсекција и Дератизација види тука ddd,
практичен дел види тука prakticen_del_higiena_i_sanitacija_v1                          
4. Микробиолошки опасности во храната, предавања види тука mikrobioloski_opasnosti_vo_hrana
5. Управување со отпадот (во сточарството и идустријата за произвои од анимално потекло), предавања види тука upravuvanje_so_otpadot
6.СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИМАРНОТО СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО
презентации види тука sistemi_za_bezbednost_pred.1_slajd_1-30
sistemi_za_bezbednost_pred._2_slajd_31-49
sistemi_za_bezbednost_pred._3_slajd_50-69


ПРЕДМЕТ: КВАЛИТЕТ НА ВОДИТЕ - МИКРОБИОЛОШКИ КВАЛИТЕТ НА ВОДИТЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЈА види тука kvalitet_na_vodite_-_mikrobioloski_kvalitet
дополнување на презентацијата види тука dopolnuvanje_kvalitet_na__vodite_-_mikrobioloski_kvalitet


ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ КАЈ ПРОФ. Д-Р МЕТОДИЈА ТРАЈЧЕВ
temi_za_izrabotka_na_diplomski_raboti
ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ
Втор циклус- предмети
Здравје и благосостојба на животните
основната литература потребна за подготвување на испитот можете ја ја погледнете тука

Микробиолошки опасности на земјоделски производи и храна

основната литература потребна за подготвување на испитот можете ја ја погледнете тука

Информација:
 

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.png
Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна