Skip to content

За Факултетот
Соопштение за втор циклус студии | Испечати |
Соопштение за втор циклус студии

СООПШТЕНИЕ ЗА НОВИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ЌЕ КОНКУРИРААТ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС-МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ
(11 СЕПТЕМВРИ- 9 ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА(ФЗНХ)
ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ  

Им  се  соопштува  на  сите  нови  студенти  кои  ќе  конкурираат  во  првиот  уписен  рок  на  втор  циклус- магистерски студии (11 септември- 9 октомври 2017 година) на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, дека електронското пријавување ќе трае  заклучно  со  последниот  ден  за  лично  доставување  на  документите  на  Факултетот  утврден според Конкурсот, односно 09.10.2017 година (понеделник) во 14.00 часот. Истовремено  информираме  дека  електронски  пријавените  кандидати  потребно  е  да  ги  достават бараните  документи  од  конкурсот  најдоцна  до 09.10.2017  година  во  Архивата  на  Факултетот  за земјоделски  науки  и  храна  во  Скопје.  Недоставената  документација  ќе  значи  дека  кандидатот ненавремно  аплицирал  за  упис  на  Факултетот.  Запишувањето на кандидатите ќе се изврши на 16 и 17 Октомври 2017 година.

Потребните  информации  и  документи  за  упис  се објавени на веб страната www.fznh.ukim.edu.mk во Извадокот од Конкурсот за  упис на втор циклус студии на ФЗНХ .

 
 
< Претходно

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 7 гости на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.pngsimpozium2015_mk.pngОсновна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 220.23 Kb

Опитно поле

opitnopole.png

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна