Skip to content

За Факултетот
Резултати од уписи - I Циклус 2017/18 | Испечати |
Резултати од уписи - I Циклус 2017/18

РЕЗУЛТАТИ ОД УПИСИ - I Циклус 2017/18 - ВТОР РОК

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ОД ВТОР УПИСЕН РОК (КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА) УЧЕБНА 2017-2018
pdf ФИНАЛНА РАНГ ЛИСТА II РОК 2017/18 259.63 Kb


РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (Прелиминарна листа II уписен рок)
pdf РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (Прелиминарна листа II уписен рок) 402.54 Kb


Резултати од уписи - I Циклус 2017/18 - прв рок
 

Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје додели стипендии на 10 највисоко рангирани кандидати со завршена државна матура, во категоријата редовни студенти, во првиот уписен рок.

Студентите се ослободени од плаќање партиципација само во учебната 2017/2018 година.    
Реден Број ИД број Вкупно освоени поени
1 53467 96,884
2 51097 95,275
3 55680 94,745
4 55151 94,095
5 53472 93,740
6 53650 92,797
7 53849 92,400
8 55902 91,928
9 53704 91,542
10 52545 91,092РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ОД ПРВ УПИСЕН РОК (КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА) УЧЕБНА 2017-2018
pdf РЕЗУЛТАТИ ОД УПИСИ - I ЦИКЛУС 2017/18 - ПРВ РОК 198.40 Kb

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО I УПИСЕН РОК - АКАДЕМСКА 2017/18 ГОДИНА

pdf ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО I УПИСЕН РОК - АКАДЕМСКА 2017/18 ГОДИНА 206.01 Kb
 
РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (Прелиминарна листа I уписен рок)

pdf РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (Прелиминарна листа I уписен рок) 449.98 Kb
 
< Претходно

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 3 гости на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба
Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

Уписи - III Циклус 2018/19

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.pngsimpozium2015_mk.pngОсновна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.07.2018

Опитно поле

opitnopole.png

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна