Skip to content

За Факултетот arrow Студенти arrow Пријавување испити летна сесија I и II Циклус - 19.06.2017-23.06.
Пријавување испити летна сесија I и II Циклус - 19.06.2017-23.06. | Испечати |
Соопштение за пријавување на испити во редовна и апсолвентска летна испитна сесија која трае од 15 август до 15 септември ќе се врши од 19.06.2017 до 23.06.2017

ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

Соопштение за пријавување на испити во редовна и апсолвентска летна испитна сесија која трае од 15 август до 15 септември ќе се врши од 19.06.2017 до 23.06.2017

pdf Соопштение за пријавување на испити во редовна и апсолвентска летна испитна сесија која трае од 15 август до 15 септември ќе се врши од 19.06.2017 до 23.06.2017 171.99 Kb


ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

pdf оопштение за пријавување на испити во редовна летна испитна сесија за студенти од втор циклус студии која трае од 15 август до 15 септември ќе се врши од 19.06.2017 до 23.06.2017 203.43 Kb


_________________________________

СООПШТЕНИЕ
СЕ ИНФОРМИРААТ СИТЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ПРВА, ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВРТА УЧЕБНА ГОДИНА, ДЕКА ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА РЕДОВНАТА  ЛЕТНА ИСПИТНА СЕСИЈА КОЈА ТРАЕ ОД 15 АВГУСТ ДО 15 СЕПТЕМВРИ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД  19.06.2017 (понеделник) ДО 23.06.2017 (петок).

ПРИЈАВУВАЊЕТО СТУДЕНТИТЕ ТРЕБА ДА ГО ИЗВРШАТ НА  IKNOW АПЛИКАЦИЈАТА  И ДОСТАВУВАЊЕ НА ХАРТИЕНА ПРИЈАВА СО СЕРИСКИОТ БРОЈ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПРИЈАВА НА ШАЛТЕРОТ НА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ВО ИСТИОТ ПЕРИОД НА ПРИЈАВУВАЊЕ.

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ СО ЕЛЕКТРОНСКИ ИНДЕКС: Во
табелата на веќе пријавени испити има колона Таксени. Кај секоја пријава (во секој ред) може да се кликне на вредноста во оваа колона пришто се отвора формата со таксени марки за таа пријава. Во формата може да се внесе СМСкод од електронска таксена марка заедно со износотна таа СМС уплата. Системот по извесно време автоматски ќе ја валидира таксената марка на соодветниот државен сервис.  

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА РЕДОВНАТА ЛЕТНА ИСПИТНА СЕСИЈА 15 АВГУСТ - 15 СЕПТЕМВРИ ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ АПСОЛВЕНТИ, ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ИСТИОТ ПЕРИОД (19.06.2017 (понеделник) ДО 23.06.2017 (петок)) СО ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ШАЛТЕРОТ НА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА.

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ АПСОЛВЕНТИ КОИ НЕМААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ИНДЕКС: Кај оваа
категорија на студенти по однос на административната такса, се должни дадостават потврда за платена административна такса од 50 МКД, со уплатница која е достапна  за уплатена административна такса, а не со СМС-код ( поради системските проверки).  

Н А П О М Е Н А:

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТ ПО ВТОР, ТРЕТ И ПОВЕЌЕ ПАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ СО НАДОМЕСТОК ОД 300 ДЕНАРИ.  
-         СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕ ПРИЈАВИЛЕ ВО ДАДЕНИОТ РОК ЕЛЕКТРОНСКИ ИСПИТ (IKNOW) И НЕ ДОСТАВИЛЕ ХАРТИЕНА ПРИЈАВА НА ШАЛТЕРОТ НА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ИСТОТО МОЖАТ ДА ГО НАПРАВАТ СО КАЗНА ОД 400 ДЕН. ЗА СЕКОЈ ИСПИТ.  
-         СТУДЕНТИТЕ КОИ ПРИЈАВИЛЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ИСПИТ(IKNOW), А НЕ ДОСТАВИЛЕ ХАРТИЕНА ПРИЈАВА ИСТАТА МОЖАТ ДА ЈА ДОСТАВАТ НАЈДОЦНА ДО 27.06.2017 ГОДИНА (ВТОРНИК) БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА КАЗНА, ПОСЛЕ ОВОЈ РОК ПРИЈАВИТЕ ЗА ИСПИТ СЕ ДОСТАВУВААТ СО КАЗНА ОД 400 ДЕН. ПО ИСПИТ.  

ВАЖНО:
ПРИЈАВИТЕ НА ИСПИТИ ЗА ЛЕТНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА МОЖАТ ДА СЕ ДОСТАВАТ НАЈДОЦНА ДО 30.06.2017 ГОДИНА (ПЕТОК), ПОСЛЕ ОВОЈ РОК СТУДЕНТОТ НЕ МОЖЕ ДА ПРИЈАВИ ИСПИТ.   

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ

_____________________________________

СООПШТЕНИЕ
СЕ ИНФОРМИРААТ СИТЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА РЕДОВНАТА ЛЕТНА СЕСИЈА КОЈА ТРАЕ ОД 15 АВГУСТ ДО 15 СЕПТЕМВРИ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 19.06.2017 година (понеделник) ДО 23.06.2017 година (петок)  

ВАЖНО:
Кај оваа категорија на студенти по однос на административната такса, должни се да достават потврда за платена административна такса од 50 мкд, со уплатница која е достапна за уплатена административна такса, а не со СМС код (поради системски проверки).

СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕ ПРИЈАВИЛЕ ВО ДАДЕНИОТ РОК ИСТОТО МОЖАТ ДА ГО НАПРАВАТ СО КАЗНА ОД 400 ДЕН. ЗА СЕКОЈ ИСПИТ. ПРИЈАВИТЕ НА ИСПИТИ ЗА ЛЕТНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА МОЖАТ ДА СЕ ДОСТАВАТ НАЈДОЦНА ДО 30.06.2017 ГОДИНА (ПЕТОК), ПОСЛЕ ОВОЈ РОК СТУДЕНТОТ НЕ МОЖЕ ДА ПРИЈАВИ ИСПИТ.     

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 2 гости на оваа страница

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна