Меморандум за соработка со УКА Комерц
Соработки со институции и компании

fznh_uka.jpg


Меморандум за соработка со компанијата УКА Комерц

Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје склучи Меморандум за соработка со компанијата УКА Комерц.  Меморандумот за соработка беше потпишан од страна на деканот на ФЗНХ проф. д-р Вјекослав Танасковиќ, и генералниот директор г-н Адем Абази.

Овој чин претставува зајакнување и проширување на долгогодишната меѓусебна соработка,  преку градење на стручни кадри за потребите на стопанството.