Одбрана на докторска дисертација 20.05 М-р Х. Попоска

С О О П Ш Т Е Н И Е


 НА 20. 5. 2016 ГОДИНА (петок), М-Р ХРИСТИНА ПОПОСКА, ЌЕ ЈА БРАНИ СВОЈАТА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ПОД НАСЛОВ:

 "ВЛИЈАНИЕ НА ФОЛИЈАРНОТО ЃУБРЕЊЕ ВРЗ ПРИНОСОТ И КВАЛИТЕТОТ КАЈ СОРТИТЕ ВИНОВА ЛОЗА КАРДИНАЛ И АФУС АЛИ "

ЈАВНАТА ОДБРАНА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ, ВО АМФИТЕАТАР БРОЈ 40, СО ПОЧЕТОК ВО 12.00  ЧАСОТ.

                      ОД ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И  ХРАНА

                 ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТ СВ."КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ