Соња Србиновска

Img0156.jpg
 Име  Соња
 Презиме Србиновска
 Титула Редовен професор
 Институт Институт за анимална биотехнологија
 Катедра
Катедра за технологија на анимални производи
 Предмет

-познавање на млекото
-консумно и ферментирано  млеко
-преработка на млеко
-млекарство
-амбалажа за прехранбени производи
-контрола на квалитет

 Телефон  3255 100
 Факс  
 Е-пошта
 CV  doc cv_sonja_srbinovska3 Област на стручност
 

ИНФО ЗА СТУДЕНТИ

 Превземи предавања  тука 
 Испитни рокови
 
 Консултации на дата
 
 Резултати од испит
тука
 Корисни линкови
 

 Публикации на професор
 
 Листа на книги и трудови