Локација и контакт
mapa.jpgФакултетот е лоциран во источниот дел од градот Скопје, во кампус со другите факултети од биотехничките науки: Шумарски факултет, Факултет за ветеринарна медицина и Природно-математички факултет. Кампусот е 2км оддалечен од Ректоратот на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, а во состав на кампусот е лоциран и Студентскиот дом „Стив Наумов”.

Факултетот е опремен со зграда со нето корисна површина од 7465м2, во која се сместени 6 амфитеатри, 26 предавални, 27 вежбални, 28 лаборатории, 143 канцеларии, библиотека и читална со површина од 270 м2 и студентско бифе со површина од 180м2.

Факултетот располага со ботаничка градина со површина од 3ха и стакленик со површина од 100м2, лоцирани пред самата зграда, како и со опитно поле од 56ха во реонот на јужновардарската долина.

Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје

Тел:  +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk

E-пошта:               Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Декан: проф. д-р Миле Маркоски Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Проф. д-р Ивана Јанеска-Стаменковска, Продекан за меѓународна соработка и финансии, е-пошта адреса: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Проф. д-р  Билјана Кузмановска, Продекан за настава, е-пошта адреса: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Проф. д-р  Тошо Арсов, Продекан за наука, соработка со стопанството и развој, е-пошта адреса: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

Мирослав Стојчески

E-пошта:   Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Студентска служба
Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете