Предавање Проф. д-р Зоран Поповски
Професорот д-р Зоран Поповски одржа предавање на Универзитетот во Сараево-Ветеринарен факултет.
Повеќе информации...