ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМАН НА ЗЕЛЕНЧУК И ОВОШ.
agronet.jpg

„ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМАН НА ЗЕЛЕНЧУК И ОВОШЈЕ - ПРЕДИЗВИЦИ И РЕШЕНИЈА"

Во периодот 21-23 февруари, 2024 година, на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје во состав на УКИМ во Скопје, се реализираше 3- дневен курс на тема: 

„ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМАН НА ЗЕЛЕНЧУК И ОВОШЈЕ - ПРЕДИЗВИЦИ И РЕШЕНИЈА"

во организација на AgroNet - Центар за едукација и истражување, Република Србија, и поддршка на Американската агенција за меѓународен развој - USAID.

🎓 Предавачи: професори од Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје и Земјоделскиот факултет во Белград, Република Србија.

Благодарност до сите учесници и студенти за покажаниот интерес и интеракција во текот на предавањата.

pdf agenda_skopje_21-23_2.2024_mk_1

 

2.jpg
1.jpg