Предавање:Улогата на брендовите во винскиот бизнис

На 21.2.2024 (среда) со почеток во 11h, Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје ве поканува на предавањето на професор од Универзитетот Гајзенхајм - Германија 🎓на тема: 
„Улогата на брендовите во винскиот бизнис“
Prof. dr Jon Hanf
Department of Wine and Beverage Business
Geisenheim University - Germany
“The role of brands in the wine business”

Prof. Dr. habil. Jon Hanf (hs-geisenheim.de)

Настанот е овозможен во организација на Германското друштво за меѓународна соработка (GIZ).

logo_giz.jpg


pdf 2024-02-14_programme_wine_market_conference_geisenheim_university_in_nmk