Одбрана на докторска дисертација м-р А. С. Николова
С О О П Ш Т Е Н И Е

На 23.02.2024 година (петок), со почеток во 11.00 часот во амфитеатар бр. 40 на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје, кандидатот м-р Александра Силовска Николова ќе го брани докторскиот труд со наслов:

„Сува свинска печеница произведена во индустриски услови со и без нитритна сол"

под менторство на проф. д-р Златко Пејковски.   

Скопје, 13.02.2024 година
                                                                                     
ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ