Докторска дисертација од м-р А. Силовска Николова
Докторска дисертација од м-р Александра Силовска Николова

Наслов на докторскиот труд:

„СУВА СВИНСКА ПЕЧЕНИЦА ПРОИЗВЕДЕНА ВО ИНДУСТРИСКИ УСЛОВИ  СО И БЕЗ НИТРИТНА СОЛ“

pdf Докторки труд Александра Силовска Николова