Промоција 12.2023
Декември 2023
Промоција на нови земјоделски инженери и магистри на земјоделски науки Декември, 20231 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

 

1
2
3
4
5
6
7

Наредни слики: