Интерен оглас-демонстратори
pdf ИНТЕРЕН ОГЛАС за ангажирање на демонстратор за академската 2023/2024 година

ИНТЕРЕН ОГЛАС
за ангажирање на демонстратор за академската 2023/2024 година  

Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје распишува оглас за избор на демонстратор, како помошник во наставно-образованиот процес на прв циклус студии за академската 2023/2024 година, и тоа:    

1.   Еден демонстратор на Институтот за храна, на предметите:
  • Ботаника и
  • Самоникнати хранливи и отровни растенија.
...


pdf ИНТЕРЕН ОГЛАС за ангажирање на демонстратор за академската 2023/2024 година