Пријавување на испити за Јануарска сесија од 20-27.12.2023
pdf СООПШТЕНИЕ ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЈАНУАРИ 2024

СООПШТЕНИЕ

СЕ ИНФОРМИРААТ СИТЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ, ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА ПРВАТА РЕДОВНА ИСПИТНА СЕСИЈА КОЈА ТРАЕ ОД 16.01.2024 ДО 14.02.202ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ
ОД 20.12.2023 (СРЕДА) ДО 27.12.2023 ГОДИНА (СРЕДА)

СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ ИСПИТИТЕ НА I-KNOW И ДА ГИ ДОСТАВАТ ПРИЈАВИТЕ ЗА ПРВАТА РЕДОВНА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО МАТЕРИЈАЛНА ФОРМА ДО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ОД 11:00 ДО 13:00 ЧАСОТ И ТОА ВО ТЕРМИНИТЕ: ·      
 
  • Студенти од I година      20.12.2023 година (среда)  
  • Студенти од II година     21.12.2023 година (четврток)     
  • Студенти од III година    25.12.2023 година (понеделник)  
  • Студенти од IV година    26.12.2023 година (вторник)  
  • Апсолвенти и студенти на II циклус и III циклус студии 27.12.2023 година (среда

Н А П О М Е Н А:   ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТ ПО ВТОР,ТРЕТ И ПОВЕЌЕ ПАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ СО НАДОМЕСТОК ОД 300 денари.
ПРИЈАВИТЕ ЗА ИСПИТИ ЗА ПРВАТА РЕДОВНА ИСПИТНА СЕСИЈА МОЖАТ ДА СЕ ДОСТАВАТ НАЈДОЦНА ДО 05.01.2024 ГОДИНА (петок), ПОСЛЕ ОВОЈ РОК ПРИЈАВИТЕ ЗА ИСПИТ СЕ ДОСТАВУВААТ СО КАЗНА ОД 400 ДЕН. ПО ИСПИТ.

ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА НЕМА ДА РАБОТИ НА ДЕН 22.12.2023 ГОДИНА (ПЕТОК).  

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ