Одбрана на докторска дисертација-Албина Кика Красниќи
С О О П Ш Т Е Н И Е


На 14.12.2023 година (четврток), со почеток во 13 часот во амфитеатар бр. 40 на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје, кандидатот м-р Албина Кика Красниќи ќе го брани докторскиот труд со наслов:

„Влијание на калемењето врз морфолошките карактеристики, приносот и квалитетот на различни хибриди пиперка (Capsicum annuum L.) одгледувани во заштитен простор и на отворено"

под менторство на проф. д-р Рукие Агич.

ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ