Меморандум за соработка со Универзитетот Гајзенхајм
Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје во состав на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  во рамки на работната посета организирана од страна на Германското друштво за меѓународна соработка  GIZ North Macedonia), на 4 декември, 2023 година склучи меморандум за соработка со Универзитетот Гајзенхајм во Германија, со цел остварување на заеднички истражувачки и образовни активности и понатамошна интернационализација на двете институции.


  3.jpg2.jpg1.jpg

 


6.jpg5.jpg 4.jpg

  memorandum_de_mk.jpg