Интерен оглас 2022/23
ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор/реизбор на демонстратори за академската 2022/2023 година Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје

pdf ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор/реизбор на демонстратори за академската 2022/2023 година Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје