ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС УЧЕБНА 2022/2023
СООПШТЕНИЕ
ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС УЧЕБНА 2022/2023  

Се известуваат сите студенти кои се запишани на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје во прва година во академската 2022/2023 година дека ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС ќе се одржи на 03.10.2022 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот во амфитеатар 40 .
На студентите ќе им се обрати Деканот на Факултетот, Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ во присутство на вработените на ФЗНХ.          

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ