УПИСИ 2022/23 УЧЕБНА ГОДИНА

Се известуваат заинтересираните кандидати за упис во прва година на прв циклус студии на ФЗНХ во академската 2022/23 година дека имаат можност да аплицираат преку системот за уписи на следниот линк и да ги достават електронски соодветни документи за третиот уписен рок 28.9.2022 на следната е-пошта адреса: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје

pdf ФЗНХ - ИЗВАДОК од КОНКУРС 1 циклус студии академска 2022-2023.pdf

Упатство за реализација на конкурс за запишување студенти на прв циклус студии 2022-23

pdf Упатство за запишување студенти на прв циклус студии во учебната 2022/23 година

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Согласно Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2022/2023 година на УКИМ - Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје, и Одлуката за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за студентите чие родителско право го врши само еден родител и критериумите за остварување  на ова право за учебната 2022/2023 година (бр.02-5551 од 19.4.2022 година) донесена од Ректорската Управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје,  сите студенти кои ги исполнуваат наведените услови , потребно е целокупната документација да ја достават  електронски на  Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете  и во материјална форма до Архивата на ФЗНХ.


РЕЗУЛТАТИ УПИСЕН РОК  2022/23


РЕЗУЛТАТИ ВТОР УПИСЕН РОК  2022/23
Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје
Факултет за земјоделски науки и храна -Скопје
Конечна ранг листа
 Втор уписен рок

konecna_rang_lista_-_vtor_upisen_rok.jpg


РЕЗУЛТАТИ ВТОР УПИСЕН РОК  2022/23
Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје
Факултет за земјоделски науки и храна -Скопје
Прелиминарна ранг листа
 Втор уписен рок


slobodnimestavtorrok2022.jpg


ПОТРЕБНИ  ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК 2022/23РЕЗУЛТАТИ ПРВ УПИСЕН РОК  2022/23
Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје
Факултет за земјоделски науки и храна -Скопје
Конечна ранг листа
Прв уписен рокРЕЗУЛТАТИ ПРВ УПИСЕН РОК  2022/23
Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје
Факултет за земјоделски науки и храна -Скопје
Прелиминарна ранг листа
Прв уписен рок