Симпозиум 2022
IV МЕЃУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ХРАНА - ISAF 2022, 12-14 октомври 2022 година Охрид, Северна Македонија,
Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Република Северна Македонија

https://isaf2022.isaf.edu.mk/

https://isaf2022.isaf.edu.mk/