Подигнување дипломи
ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат сите дипломирани студенти на додипломски студии и магистри на науки на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје дека ДИПЛОМИТЕ можат да ги подигнат секој работен ден во Одделението за студентски прашања од 09-12 часот.

Доколку сте спречени лично да ја подигнете дипломата, тоа може да го стори друг со заверено полномошно од нотар.

     
Од Деканатот на ФЗНХ

pdf Известување за подигнување на дипломи