Ана Котевска
Img0152.jpg Име:                   Ана
Презиме:           Котевска

Титула:               Доктор
Научно звање: Редовен професор
Институт:           Институт за агроекономика
Катедра:            Катедра за аграрна политика
Телефон:          +389-(2)-3255 100 лок. 281
                                        +389-(2)-3255 197
е-пошта:            Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
CV:Oбласти на истражување:  

·      секторско моделирање, европска интеграција

·      моделирање на однесувањето

 

Настава:

·      Агроменаџмент

·      Организација на трудот во земјоделството

·      Планирање и проектирање во земјоделството 

·      Менаџмент во сточарското производство

 

Учество во меѓународни проекти:

2008-2010     Enlargement Network for Agripolicy Analysis (AGRIPOLICY)

2006-2008     Agricultural Member State Modelling for the EU and Eastern European Countries (AGMEMOD 2020)

2005-2007     Balkan Agri-Sector Initiative for Capacity Building (BASIC)

2004-2010     Building Capacity for Macedonian Policy Formulation and Economic Analysis Related to Agricultural Sector
ИНФО ЗА СТУДЕНТИ

Испитни рокови

Организација
на трудот во земјоделството
Материјал за учење

Планирање и проектирање во земјоделствотo
Материјал за учење

Агроменаџмент
AM - Литература
[1] Вовед во агроменаџмент
[2] Еволуција на теорија на менаџмент
[3] Опкружување на менаџментот

Прашања 1
[4] Планирање
[5] Организирање
[6] Координација
[7] Контрола
Прашања 2
Прашања 3
Земјоделски стопанства и легална структура
Бизнис план
SWOT

Менаџмент во сточарското производство
[1] МСП Вовед
Прашања (МСП Вовед)
[2] Специјализација и интензификација
[2.1] Производни системи
[3] Методи за избор и комбинирање на земјоделски производи
[4] План и организација на репродукција
[5] план на производство
[6] план на потребна добиточна храна
[7] Организација на средствата на труд
[8] Нормирање на трудот
[10] ХТЗ
[11] Сметководствена евиденција на фарма
* Презентациите за Трошоци и калкулации во сточарското производство се оставени во фотокопирница!
[12] Земјоделски стопанства и легална структура

Корисни линкови