METROFOOD - PP

METROFOOD - PP
Metrology in food and nutrition, H2020 project  

Учесници од Факултет за Земјоделски Науки и Храна - Скопје:

Проф. д-р Ленче Велкоска-Марковска, координатор

Проф. д-р Мирјана С. Јанкуловска, учесник

Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска, учесник

Проф. д-р Ивана Јанеска-Стаменковска, учесник

Проф. д-р Силвана Симиќ-Манасиевска, учесник  


Прв состанок METROFOOD, Лисабон (Португалија), 9-10 Јануари 2020

Првиот состанок за проектот METROFOOD-PP се одржа во Лисабон, во период од 9-10 Јануари, каде присуствуваа 75 учесници од 18 земји претставувајќи 48 институции партнери на проектот (20 Beneficiaries and 28 Linked Third Parties) под координиција на ENEA. 

Проектот ќе трае 30 месеци со цел да се достигне легално, финансиско и техничко ниво на зрелост на Европска истражувачка структура спремна да се активира како самостојна.

Заедно со првиот состанок се ордржа и првиот ЕУ Интер-Министерски состанок на 10 Јануари со учество на претставници од министерства од земји кои ја подржуваат инфраструктурата.

Повеќе информации на следен линк:  https://www.metrofood.eu/news-events/news/metrofood-pp-kicks-off-let-us-start-it.html

Проектот доби финансиски средства од програмата на Европска Унија Хоризонт 2020 за истражување и иновации според договорот за Грант бр 871083.


Повеќе информации

Линк: http://iph.mk/прв-состанок-metrofood-лисабон-португалија-9-10/