Интервјуа со Декан Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ
Интервјуа со Декан Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ


2019-ИНТЕРВЈУ СО ДЕКАН ПРОФ. Д-Р ВЈЕКОСЛАВ ТАНАСКОВИЌ

ПОГЛЕДНЕТЕ...


2018-ИНТЕРВЈУ СО ДЕКАН ПРОФ. Д-Р ВЈЕКОСЛАВ ТАНАСКОВИЌ

ПОГЛЕДНЕТЕ...