ФЗНХ Факултет за земјоделски науки и храна - Соопштение за втор циклус студии Skip to content

About Faculty
Соопштение за втор циклус студии | Print |
There is no translation available at this moment
Соопштение за втор циклус студии

СООПШТЕНИЕ ЗА НОВИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ЌЕ КОНКУРИРААТ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС-МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ
(11 СЕПТЕМВРИ- 9 ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА(ФЗНХ)
ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ  

Им  се  соопштува  на  сите  нови  студенти  кои  ќе  конкурираат  во  првиот  уписен  рок  на  втор  циклус- магистерски студии (11 септември- 9 октомври 2017 година) на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, дека електронското пријавување ќе трае  заклучно  со  последниот  ден  за  лично  доставување  на  документите  на  Факултетот  утврден според Конкурсот, односно 09.10.2017 година (понеделник) во 14.00 часот. Истовремено  информираме  дека  електронски  пријавените  кандидати  потребно  е  да  ги  достават бараните  документи  од  конкурсот  најдоцна  до 09.10.2017  година  во  Архивата  на  Факултетот  за земјоделски  науки  и  храна  во  Скопје.  Недоставената  документација  ќе  значи  дека  кандидатот ненавремно  аплицирал  за  упис  на  Факултетот.  Запишувањето на кандидатите ќе се изврши на 16 и 17 Октомври 2017 година.

Потребните  информации  и  документи  за  упис  се објавени на веб страната www.fznh.ukim.edu.mk во Извадокот од Конкурсот за  упис на втор циклус студии на ФЗНХ .

 
 
< Prev

Choose Your Language

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditation certificate

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
We have 1 guest online

Info-Public Information

Public Information

Contact and location

Contact and Location

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба
Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

Уписи - III Циклус 2018/19

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.pngsimpozium2015_mk.pngОсновна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.07.2018

Evaluation

Evaluation

Опитно поле

opitnopole.png

CIPOZ

 
zaem_banner.jpg

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Poll

What do you think about this page?