Skip to content

About Faculty arrow Students arrow Соопштение за кандидатите на ФЗНХ 2018!
Соопштение за кандидатите на ФЗНХ 2018! | Print |
There is no translation available at this moment
СООПШТЕНИЕ ЗА МАТУРАНТИТЕ (НОВИТЕ СТУДЕНТИ) КОИ ЌЕ КОНКУРИРААТ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК (30 и 31 август 2018 година) НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА (ФЗНХ) ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ


                          Им се соопштува на сите матуранти-кандидати кои ќе конкурираат во првиот уписен рок (30 и 31 август 2018 година) на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, уписот ќе трае заклучно со последниот ден за лично доставување на документите на Факултетот утврден според Конкурсот, односно до 31.8.2018 година (петок) до 14.00 часот.  Ве информираме дека секој заинтересиран кандидат за уписи на ФЗНХ треба да се најави на www.upisi.ukim.mk На денот на уписите (30 и 31 август, 2018 година) потребно е да се достават документите во хартиена форма, заедно со бројот од електронската апликација.    

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ
 
< Prev

Choose Your Language

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center
We have 1 guest online
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Poll

What do you think about this page?