ФЗНХ Факултет за земјоделски науки и храна - Резултати од уписи - I Циклус 2017/18 Skip to content

About Faculty
Резултати од уписи - I Циклус 2017/18 | Print |
There is no translation available at this moment
Резултати од уписи - I Циклус 2017/18

РЕЗУЛТАТИ ОД УПИСИ - I Циклус 2017/18 - ВТОР РОК

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ОД ВТОР УПИСЕН РОК (КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА) УЧЕБНА 2017-2018
pdf ФИНАЛНА РАНГ ЛИСТА II РОК 2017/18 259.63 Kb


РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (Прелиминарна листа II уписен рок)
pdf РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (Прелиминарна листа II уписен рок) 402.54 Kb


Резултати од уписи - I Циклус 2017/18 - прв рок
 

Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје додели стипендии на 10 највисоко рангирани кандидати со завршена државна матура, во категоријата редовни студенти, во првиот уписен рок.

Студентите се ослободени од плаќање партиципација само во учебната 2017/2018 година.    
Реден Број ИД број Вкупно освоени поени
1 53467 96,884
2 51097 95,275
3 55680 94,745
4 55151 94,095
5 53472 93,740
6 53650 92,797
7 53849 92,400
8 55902 91,928
9 53704 91,542
10 52545 91,092РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ОД ПРВ УПИСЕН РОК (КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА) УЧЕБНА 2017-2018
pdf РЕЗУЛТАТИ ОД УПИСИ - I ЦИКЛУС 2017/18 - ПРВ РОК 198.40 Kb

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО I УПИСЕН РОК - АКАДЕМСКА 2017/18 ГОДИНА

pdf ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО I УПИСЕН РОК - АКАДЕМСКА 2017/18 ГОДИНА 206.01 Kb
 
РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (Прелиминарна листа I уписен рок)

pdf РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (Прелиминарна листа I уписен рок) 449.98 Kb
 
< Prev

Choose Your Language

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditation certificate

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
We have 1 guest online

Info-Public Information

Public Information

Contact and location

Contact and Location

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба
Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

Уписи - III Циклус 2018/19

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.pngsimpozium2015_mk.pngОсновна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.07.2018

Evaluation

Evaluation

Опитно поле

opitnopole.png

CIPOZ

 
zaem_banner.jpg

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Poll

What do you think about this page?